Fotballklubber taper stort på pandemi

Publisert 13.11.2020 11:15, oppdatert 13.11.2020 11:15 - NFF - tips@stottmedia.no

Fotballklubber taper stort på pandemi

Toppklubbenes regnskaper fra første halvår 2020 viser at koronapandemien påvirker fotballen svært negativt.

 

  

Regnskapstallene til toppklubbene viser et betydelig inntektsbortfall som bare delvis er kompensert gjennom krisepakkene fra myndighetene.

Grunn til bekymring

- Koronaen har rammet inntektssiden hardt i norsk fotball. Dette er tall som gir grunn til bekymring på både kort og lang sikt. Jeg glad for at majoriteten av klubbene har justert ned kostnadssiden. Sammen med krisepakkene fra regjeringen bidrar dette til å dekke deler av inntektsbortfallet i 2020. Likevel vil vi se blodrøde tall ved slutten av året. Vi deler våre klubbers bekymring om at kompensasjonsordningene ikke dekker bortfall av sponsor- og reklameinntekter, en inntektspost som står for rundt 40 prosent av de totale inntektene til klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen. Vi er fortsatt midt i en pandemi. Slik situasjonen er nå er det fortsatt utfordrende tider for klubbene, spesielt med tanke på neste sesong. Jeg håper derfor samarbeidspartnere og supportere fortsetter å støtte opp om klubbene også neste år. Sammen med røde tall i år, er dette kritisk for utviklingen av norsk fotball, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Regnskapstallene per 30. juni viser at Eliteserien og OBOS-ligaen samlet har et inntektsbortfall på over 221 millioner første halvår, målt mot samme periode i fjor. Regnskapstallene inkluderer ikke midler fra krisepakken del 2 for frivilligheten og idretten, da denne hadde søknadsfrist 15. september. Krisepakken dekker 70 prosent av blant annet tapte billetter og kampdagsinntekter.

Dette er en total inntektsnedgang på over 26 prosent. Det største bortfallet er kampbillettinntekter som har en nedgang på nesten 88 prosent. Andre kampdagsinntekter har et bortfall på 69 prosent målt mot samme periode. I kroner er det reklame- og sponsorinntekter som har størst bortfall etter kampbillettinntekter, med et bortfall på 66 millioner (20,8 prosent).

Les hele presentasjonen her

Klubbene har til dels maktet å justere kostnadene ned med tiltak som permitteringer, reduserte aktivitetskostnader og nedskalerte arrangementskostnader. Kostnadssiden er justert ned med 24,9 prosent fra samme periode i fjor.

I andre halvår 2020 vil utbetalinger fra krisepakke 2, som gjaldt for perioden fra 12. mars til 31. august, regnskapsføres. Klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen har fått utbetalt totalt 110 millioner kroner. Dette medfører at de økonomiske effektene av pandemien ikke er så dramatiske som de kunne blitt.

Toppserien og PostNord-ligaen

For Toppserien viser rapporteringen fra første halvår at klubbene har mistet over 54 prosent av sine kampbillettinntekter, og 40 prosent av sine medlems- og aktivitetsinntekter. Tallene viser videre at klubbenes sponsorer i stor grad har støttet godt opp om klubbene hittil. Det rapporteres et bortfall av åtte prosent av disse inntektene. Heller ikke her viser regnskapstallene utbetalinger fra krisepakken for idretten og frivilligheten. Klubbene i Toppserien har fått utbetalt 5,3 millioner kroner fra krisepakken, som regnskapsføres andre halvår 2020.

Også Toppserieklubbene har justert kostnadssiden sin ned i tråd med de utfordringene de har fått. Totalt sett har de justert kostnadene ned med 24 prosent målt mot samme periode i fjor.

Klubbene i PostNord-ligaen har opplevd en inntektssvikt på litt over seks prosent, mens de har evnet å justere kostnadene ned med 25 prosent. Også her viser tallene at sponsorer i stor grad fortsatt støtter opp om klubbene i denne vanskelige perioden. Klubbene i PostNord-ligaen har fått utbetalt 21,4 millioner kroner fra krisepakken, som regnskapsføres andre halvår 2020.

Høsten kan bli mer dramatisk

- Vi kom fra en totalt sett grei økonomisk situasjon før pandemien. Totalbildet nå viser at pandemien har hatt stor effekt på klubbenes regnskaper. De største klubbene har naturlig nok opplevd størst effekt, sier seksjonsleder klubbstøtte Rune Nordhaug.
- Perioden vi er inne i nå med fullt kampprogram, men med nedjusterte muligheter for å skape inntekter, kan være vel så økonomisk dramatisk som perioden i vår hvor hele samfunnet var nedstengt. I så måte ser vi at kompensasjonsordningen har en effekt, og vil kunne hjelpe våre klubber til å komme gjennom dette året. Likevel har både klubblisensnemnda og klagenemnda for klubblisens uttrykt bekymring for klubbenes evner til å bære sine kostnader i den situasjonen vi står i. I løpet av høsten vil situasjonen bli drøftet, og eventuelle justerte tiltak innenfor klubblisensreglementet vil bli vurdert frem mot neste rapportering, fortsetter han.

Som følge av forbundsstyrets vedtak fra i vår, vil ingen klubber bli ilagt reaksjoner som følge av dette regnskapet. Utbruddet av den globale pandemien har, som ventet, satt spor i klubbenes økonomi.

Les også